Flueblom.

Flugeblom er den einaste norske karplanten som har blomar som imiterer eit insekt og som blir pollinert ved narrepollinering (dvs. det å narre hanninsekt til å prøve og pare seg med blomen). Arten har ei svært oppdelt utbreiing i kalkområde i Noreg. Han må anten ha vore mykje meir utbreidd tidlegare, eller han må ha ei mykje meir effektiv frøspreiing enn vi veit (eller trur).

Flueblom Ophrys insectifera L.
Creative Commons Attribution | Reidar Elven | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.