Vanlig kartlav.

Vanlig kartlav vokser på berg i hele landet, helst på lysåpen, hard, kalkfattig stein. Den står ofte i mosaikk med andre skorpelaver, og sammen kan de danne mønstre som minner om fargelagte landområder på et kart - derav Linnés navn `Lichen geographicus` og det norske `kartlav`. Arten er variabel og dens avgrensing mot andre arter er uklar.

Vanlig kartlav Rhizocarpon geographicum (L.) DC.
Creative Commons Attribution | Einar Timdal | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.