Eggsnøhagl.

Lamproderma ovoideum er en bredt ellipsoid, kortskaftet, blåsvart, ofte bronseaktig metallglinsende slimsopp. Dette er en vårart som forekommer på tynne kvister, lyng, vissent gress og lignende i snøsmeltingen.

Eggsnøhagl Lamproderma ovoideum Meyl.
Creative Commons Attribution | Edvin W. Johannesen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.