Kråkefotsnøhagl.

Lamproderma lycopodiicola har små, tette ansamlinger av uskaftede kuler med blå metallglans. Dette er en slimsopp som er strengt knyttet til stri kråkefot og forekommer i snøsmeltingen om våren.

Kråkefotsnøhagl Lamproderma lycopodiicola Kuhnt
Creative Commons Attribution | Edvin W. Johannesen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.