Hvitsnøhagl.

Lamproderma album er en kulerund og tydelig skaftet slimsopp som oftest har blå metallglans. Kulene blir helt hvite når sporene er borte. Dette er en vårart som forekommer på diverse kvister, lyng og planterester i snøsmeltingen.

Hvitsnøhagl Lamproderma album H. Neubert, Nowotny & K. Baumann
Creative Commons Attribution | Edvin W. Johannesen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.