Alpeklematis.

Alperanke er ein innført plante som vert dyrka som prydplante. Han kjem opphaveleg frå fjellstrøk i Mellom- og Sør-Europa. Arten er svært lik vår heimlege skogranke, og stundom vert dei to handsama som underartar.

Alpeklematis Clematis alpina Mill.
Creative Commons Attribution | Hanne Hegre | Reidar Elven | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.