F7-C-5 Anoksiske innsjø-vannmasser betinget av kalkrikt vann. F7 Innsjø-vannmasser preget av oksygenmangel.