F7-C-4 Anoksiske innsjø-vannmasser betinget av jernholdig vann. F7 Innsjø-vannmasser preget av oksygenmangel.