Fjellgullhette.

Fjellgullhette er den eneste arten i slekta som har sin hovedutbredelse i nokså kalkfattige områder i innlandsstrøk. Arten vokser utelukkende på berg og blokker og trives best i regnskygge under svakt overheng.

Fjellgullhette Ulota curvifolia (Wahlenb.) Lilj.
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | Torbjørn Høitomt | NTNU Vitenskapsmuseet | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.