Snaugullhette.

Snaugullhette skiller seg fra de andre artene i slekta, som navnet også antyder, på sine snaue eller nær snaue hetter. Dette er en svært sjelden art som hittil bare er påvist på Sør-Vestlandet der den vokser i humid løvskog.

Snaugullhette Ulota calvescens Wilson
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | Torbjørn Høitomt | NTNU Vitenskapsmuseet | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.