Gullskeimose.

Dette er en nokså sjelden art som finnes spredt nord til Nordland. Den har eggrunde, skålformete blader og vokser på murer, blokker eller bergknauser i ulike halvåpne til åpne miljøer.

Gullskeimose Rhynchostegium murale (Hedw.) Schimp.
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | Torbjørn Høitomt | NTNU Vitenskapsmuseet | BioFokus
Kart. Utbredelse i Norge.