Glansteppemose.

Glansteppemose vokser i brunaktige, ofte litt glinsende, tuer på strandberg. Den kjennes på at den lille ventrale bladfliken er omtrent like stor som bukbladene og at hverken bukblad eller den ventrale fliken har tenner.

Glansteppemose Porella obtusata (Taylor) Trevis.
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | Torbjørn Høitomt | NTNU Vitenskapsmuseet | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.