Fagerlundmose.

Fagerlundmose er en av de lettest gjenkjennelige artene i denne slekta med sin karakteristiske bladform med en tynn, påsatt spiss på de eggrunde bladene. Arten er vanligst i fjellet, men er også funnet spredt i lavereliggende områder.

Fagerlundmose Brachythecium cirrosum (Schwägr.) Schimp.
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | Torbjørn Høitomt | NTNU Vitenskapsmuseet | BioFokus
Kart. Utbredelse i Norge.