Bakkelundmose.

Bakkelundmose er trolig en nokså sjelden art som er knyttet til de varmeste delene av Sør-Norge. Det finnes mange gamle funn av arten rundt Oslofjorden, men veldig få funn av nyere dato. Årsaken til dette er ukjent, men det kan være sammenblanding med andre, vanligere arter i slekta.

Bakkelundmose Brachythecium campestre (Müll.Hal.) Schimp.
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | Torbjørn Høitomt | NTNU Vitenskapsmuseet | BioFokus
Kart. Utbredelse i Norge.