Grågås.

Grågåsa er en av de største gåseartene i Norge. Den er en vanlig hekkefugl langs hele norskekysten. I hekketiden er den hovedsakelig knyttet til marine områder der den hekker på øyer og holmer. I løpet av de siste årene har den også begynt å hekke i næringsrike innsjøer i lavlandet i Sør-Norge.

Grågås Anser anser (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Svein-Håkon Lorentsen | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.