LA-TI-I-D-75 Nedskåret dallandskap med bart fjell over skoggrensen dominert av isbre.