Trekantspinnere.
  • Creative Commons Attribution | Glenn Halvor Morka

Trekantspinnere produserer ikke gift.

Trekantspinnere Uloboridae Thorell, 1869
Creative Commons Attribution | Sandra Åström | Kjetil Åkra | Norsk institutt for naturforskning | Stiftelsen Midt-Troms Museum