LA-TI-K-S-44 Eksponert ytre slakt til småkupert kystslettelandskap.