Grå reinlav.
  • Creative Commons Attribution | Håkon Holien

Grå reinlav kjennes på lysegrå podetier med rik forgreining og som regel ensidig bøyde greinspisser. Greinene og innersylinderen er bleike helt til basis til forskjell fra svartfotreinlav. Den er vanlig på berg og blokker i kystheier og på bakken i lavfuruskog.

Grå reinlav Cladonia rangiferina (L.) F. H. Wigg.
Creative Commons Attribution | Håkon Holien | Einar Timdal | NORD Universitet | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.