Trevlelav.

Trevlelav er en karakteristisk begerlav. Den danner ugreina til svakt greina podetier med langsgående striper og tiltrykte skjell. Fargen er overveiende grågrønn til blågrå. Basalskjellene er påfallende store med få innskjæringer. Arten er vanlig i store deler av landet.

Trevlelav Cladonia macrophylla (Schaerer) Stenham.
Creative Commons Attribution | Håkon Holien | Einar Timdal | NORD Universitet | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.