Traktlav.
  • Creative Commons Attribution | Håkon Holien

Traktlav har brunaktige podetier som danner vidåpne, tannete begre. Fra begerkanten dannes nye begre i flere etasjer. Podetiene har glatt bark og danner aldri soredier. Arten er vanlig på næringsfattig mark og på død ved, mest i lysåpne habitat.

Traktlav Cladonia crispata (Ach.) Flotow
Creative Commons Attribution | Håkon Holien | Einar Timdal | NORD Universitet | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.