Meltraktlav.

Meltraktlav har smale, åpne, traktforma begre som danner nye begre fra kanten av det gamle i flere etasjer. Overflata er dekket av fine soredier. Arten vokser oftest på død ved og humusrik jord og torv i barskogslandskapet og er vanlig.

Meltraktlav Cladonia cenotea (Ach.) Schaerer
Creative Commons Attribution | Håkon Holien | Einar Timdal | NORD Universitet | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.