Stokkand.

Stokkanda er den desidert vanligste gressanda i Norge og hekker over hele landet. Den påtreffes helst i nærheten av vann, og ofte nær folk. Hannen i praktdrakt er lett gjenkjennelig, mens hunnen har en mer anonym fjærdrakt. Mange individer overvintrer i Norge. Menyen er svært variert og stokkanda spiser både planter og animalsk føde.

Stokkand Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758
Creative Commons Attribution | Bård Gunnar Stokke | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.