Sitkagran.

Sitkagran kjem frå vestlege Nord-Amerika. Ho vart først beskriven frå Sitka i Alaska, derifrå det vitskaplege namnet. Sitkagran er stats”blomen” i Alaska. I Noreg er ho mykje planta i kyststrøk og forvillar seg lett, særleg i kystlynghei og kystmyr.

Sitkagran Picea sitchensis (Bong.) Carrière
Creative Commons Attribution | Heidi Solstad | Multiconsult ASA | Reidar Elven | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.