Hagelupin.

Hagelupin er ei framand, meterhøg urt i erteblomfamilien. Ho vart først innført som prydplante og seinare for å stabilisere jordmassar langsmed vegar og jernbanar. Arten spreier seg med både frø og jordstenglar og er eit påfallande innslag, særleg langsmed vegar, over store delar av landet.

Hagelupin Lupinus polyphyllus Lindl.
Creative Commons Attribution | Hanne Hegre | FlowerPower | Reidar Elven | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.