Sandkutling.

Sandkutling er en av våre aller vanligste kutlinger på grunt vann. Den lever på sandbunn, der hannfisken bygger reir ved å dekke et muslingskall med sand. Hunnen legger eggene i taket av reiret og hannen passer godt på dem til de klekker.

Sandkutling Pomatoschistus minutus (Pallas, 1770)
Creative Commons Attribution | Elisabet Forsgren | Camilla Næss | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.