Glasskutling.

Glasskutling er en av de få kutlingene som ikke lever som bunnfisk, men stort sett oppholder seg i de frie vannmassene, såkalt pelagisk. Kroppen mangler pigmenter og er nesten gjennomsiktig, derav navnet glasskutling.  

Glasskutling Aphia minuta (Risso, 1810)
Creative Commons Attribution | Elisabet Forsgren | Camilla Næss | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.