Kystreinlav.

Kystreinlav er en ganske tettgreina grågrønn til grågul reinlavart med mer eller mindre avrunda topper. Den vokser i løse tuer og er et vanlig innslag i kystheier, åpne, blokkrike skoger og ombrotrofe myrer i kyststrøk.

Kystreinlav Cladonia portentosa (Dufour) Coem.
Creative Commons Attribution | Håkon Holien | Einar Timdal | NORD Universitet | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.