Kalkpolster.

Kalkpolster er en putedannende begerlav som sjelden danner podetier. Basalskjellene er ofte delvis oppstigende, grågrønne til blågrønne. Den er kalkkrevende og er utbredt i kalkdistrikter i store deler av landet.

Kalkpolster Cladonia symphycarpa (Flörke) Fr.
Creative Commons Attribution | Håkon Holien | Einar Timdal | NORD Universitet | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.