Pigghuder: Pteraster pulvillus.

Hele slekten Pteraster, og familien Pterasteridae, har fått navnet etter pterus som betyr vinge, eller fjær. Ordet gjenspeiler membranen som vever sammen en piggrekke på undersiden, og som kan minne om en vinge. 

Pteraster pulvillus har klaser med pigger (paxiller) på oversiden, med 6-15 pigger per klase. Den har også 6-7 munnpigger (oralpigger) per munnplate, som alle er vevet sammen.

Pteraster pulvillus M. Sars, 1861
Creative Commons Attribution | Halldis Ringvold | Akvaplan-niva | Sea Snack Norway | Espen Rekdal Photography
Kart. Utbredelse i Norge.