Kulegråmose.

Kulegråmose er en oseanisk art som vokser på overrislede klipper og blokker i olivengrønne til svartaktige tuer eller matter. Sporehusene har karakteristisk oval form som skiller denne arten fra andre gråmoser.

Kulegråmose Racomitrium ellipticum (Turner) Bruch & Schimp.
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | Torbjørn Høitomt | John Gunnar Brynjulvsrud | NTNU Vitenskapsmuseet | BioFokus
Kart. Utbredelse i Norge.