Filtbjørnemose.

Filtbjørnemose er en mellomstor art som vokser i grå-grønne tuer på myr. Den er lett å gjenkjenne i felt ved at stengelen er tett filthåret.

Filtbjørnemose Polytrichum strictum Menzies ex Brid.
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | Torbjørn Høitomt | John Gunnar Brynjulvsrud | NTNU Vitenskapsmuseet | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.