Storbjørnemose.

Storbjørnemose er en storvokst art som foretrekker næringsfattige, fuktige miljøer. Den danner ofte høye tuer eller matter, gjerne sammen med torvmoser.

Storbjørnemose Polytrichum commune Hedw.
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | Torbjørn Høitomt | John Gunnar Brynjulvsrud | NTNU Vitenskapsmuseet | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.