Ugrastvare.

Ugrastvare er som navnet antyder knyttet til menneskeskapte habitat og kan danne tette tepper i blomsterbed og langs veikanter. Den er ofte mer grågrønn i farge og har en tydelig til utydelig usammenhengende mørk stripe langs midten av thallus. I motsetning til de to andre kan ugrastvare vokse i relativt tørre habitat og vokser nesten alltid i menneskeskapte habitat.

Ugrastvare Marchantia polymorpha subsp. ruderalis Bischl. & Boisselier
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | Torbjørn Høitomt | John Gunnar Brynjulvsrud | NTNU Vitenskapsmuseet | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.