Pigghuder: Crossaster squamatus.

Oransjerød art med 9-11 armer. Hele kroppen er dekket av klaser (paxiller) med lange pigger som synes godt, og paxillene sitter på kalkplater som overlapper hverandre noe. 5-7 furepigger.

Crossaster squamatus (Döderlein, 1900)
Creative Commons Attribution | Halldis Ringvold | Akvaplan-niva | Sea Snack Norway | Espen Rekdal Photography
Kart. Utbredelse i Norge.