Kamsjøstjerne.

Brunrød på oversiden og hvitaktig under. Øvre marginalplater er markante og dekket med ”korn” eller korte pigger. Lange, flattrykte pigger i tre rader stikker ut fra nedre marginalplate, hvorav den midterste piggen er lengst.

Kamsjøstjerne Astropecten irregularis (Pennant, 1777)
Creative Commons Attribution | Halldis Ringvold | Akvaplan-niva | Sea Snack Norway | Espen Rekdal Photography
Kart. Utbredelse i Norge.