Vårmarihand.

Vårmarihand er ein av dei orkidéane som blømer tidlegast, ofte allereie i slutten av april. Han er ganske vanleg i kyststrøk, i alle fall nord til Nordland. Han er vakker, og mange plukkar han inn til pynt, men ofte berre éin gong av di blomane luktar sterkt som kattepiss.

Vårmarihand Orchis mascula (L.) L.
Creative Commons Attribution | Reidar Elven | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.