Grynrødbeger.

Grynrødbeger har normalt ganske regelmessige, breie begre og barkkledde gryn på utsida og inni begrene. Den vokser både på humusrik og mineralrik jord, på berg og blokker og er vanlig i hele landet, både i lavlandet og i fjellet.

Grynrødbeger Cladonia coccifera (L.) Willd.
Creative Commons Attribution | Håkon Holien | Einar Timdal | NORD Universitet | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.