Svartfotreinlav.

Svartfotreinlav kan ligne grå reinlav, men har som regel en varm, rødbrun fargetone i greinspissene og små runde, lyse areoler på mørk bunn og dyster svartgrå farge nederst. Den vokser generelt fuktig og er særlig vanlig på ombrotrofe myrer og i fuktige kystheier.

Svartfotreinlav Cladonia stygia (Fr.) Ruoss
Creative Commons Attribution | Håkon Holien | Einar Timdal | NORD Universitet | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.