Skjellrødbeger.

Skjellrødbeger har som regel nokså smale begre og nedoverretta skjell. Eroderte podetier har ofte karakteristiske svarte flekker. Den er ganske vanlig på blokker og berg med tynt humusdekke i store deler av landet.

Skjellrødbeger Cladonia straminea (Sommerf.) Fr.
Creative Commons Attribution | Håkon Holien | Einar Timdal | NORD Universitet | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.