Korsedderkopp.

Korsedderkoppen er en kjent art for mange i Norge, både på grunn av den tydelige tegningen på bakkroppen, men også fordi den liker å holde til nær husene våre.

Korsedderkopp Araneus diadematus Clerck, 1757
Creative Commons Attribution | Sandra Åström | Kjetil Åkra | Norsk institutt for naturforskning | Stiftelsen Midt-Troms Museum
Kart. Utbredelse i Norge.