Stor husedderkopp.

Stor husedderkopp er den største og sjeldneste av våre to husedderkopparter. Med beina kan den bli opp mot 8 cm i omfang, noe som gir inntrykk når man møter den i stuen.

Stor husedderkopp Eratigena atrica (C.L. Koch, 1843)
Creative Commons Attribution | Sandra Åström | Kjetil Åkra | Norsk institutt for naturforskning | Stiftelsen Midt-Troms Museum
Kart. Utbredelse i Norge.