Krabbeedderkopper.
  • Creative Commons Attribution | Glenn Halvor Morka

Krabbeedderkoppene ligner på krabber, både i utseende og i måten de beveger seg på.

Krabbeedderkopper Thomisidae Sundevall, 1833
Creative Commons Attribution | Sandra Åström | Kjetil Åkra | Norsk institutt for naturforskning | Stiftelsen Midt-Troms Museum