Hoppeedderkopper.
  • Creative Commons Attribution | Glenn Halvor Morka

Hoppeedderkoppene er flinke til å hoppe og har et par store, gode øyne som hjelper dem å se hvor eller hva de hopper til.

Hoppeedderkopper Salticidae Blackwall, 1841
Creative Commons Attribution | Sandra Åström | Kjetil Åkra | Norsk institutt for naturforskning | Stiftelsen Midt-Troms Museum