Rovedderkopper.
  • Creative Commons Attribution | Glenn Halvor Morka

Rovedderkoppene er en liten familie som inkluderer noen av våre største edderkopper.

Rovedderkopper Pisauridae Simon, 1890
Creative Commons Attribution | Sandra Åström | Kjetil Åkra | Norsk institutt for naturforskning | Stiftelsen Midt-Troms Museum