Gaupeedderkopper.
  • Creative Commons Attribution | Glenn Halvor Morka

Gaupeedderkopper er raske jegere med kraftige pigger på beina.

Gaupeedderkopper Oxyopidae Thorell, 1870
Creative Commons Attribution | Sandra Åström | Kjetil Åkra | Norsk institutt for naturforskning | Stiftelsen Midt-Troms Museum