Strålenettedderkopper. Grotteedderkopper. Kjeveedderkopper. Hjulspinnere. Mattevevere og dvergedderkopper.
  • Creative Commons Attribution | Flickrbruker Phil

I Norge, og også i hele Europa, har vi kun én art i familien strålenettedderkopper.

Strålenettedderkopper Theridiosomatidae Simon, 1881
Creative Commons Attribution | Sandra Åström | Kjetil Åkra | Norsk institutt for naturforskning | Stiftelsen Midt-Troms Museum
  • Creative Commons Attribution | Glenn Halvor Morka

I Norge har vi kun én art i familien grotteedderkopper, som har fått sitt navn fordi de trives godt i mørke og fuktige miljøer så som grotter.

Grotteedderkopper Nesticidae Simon, 1894
Creative Commons Attribution | Sandra Åström | Kjetil Åkra | Norsk institutt for naturforskning | Stiftelsen Midt-Troms Museum
  • Creative Commons Attribution | Glenn Halvor Morka

Kjeveedderkopper er en ganske liten familie, men artene har stor variasjon i utseendet.

Kjeveedderkopper Tetragnathidae Menge, 1866
Creative Commons Attribution | Sandra Åström | Kjetil Åkra | Norsk institutt for naturforskning | Stiftelsen Midt-Troms Museum
  • Creative Commons Attribution | Glenn Halvor Morka

Hjulspinnerne lager det som de fleste anser som klassiske edderkoppnett. Det finnes mer enn 30 arter av denne familien i Norge.

Hjulspinnere Araneidae Clerck, 1757
Creative Commons Attribution | Sandra Åström | Kjetil Åkra | Norsk institutt for naturforskning | Stiftelsen Midt-Troms Museum
  • Creative Commons Attribution | Glenn Halvor Morka

Familien med mattevevere og dvergedderkopper er den mest artsrike edderkoppfamilien i landet, med nesten 300 arter.

Mattevevere og dvergedderkopper Linyphiidae Blackwall, 1859
Creative Commons Attribution | Sandra Åström | Kjetil Åkra | Norsk institutt for naturforskning | Stiftelsen Midt-Troms Museum