Trekantspinnere. Ullspinnedderkopper. Prikkete steinedderkopper. Vinduedderkopper.
  • Creative Commons Attribution | Glenn Halvor Morka

Trekantspinnere produserer ikke gift.

Trekantspinnere Uloboridae Thorell, 1869
Creative Commons Attribution | Sandra Åström | Kjetil Åkra | Norsk institutt for naturforskning | Stiftelsen Midt-Troms Museum
  • Creative Commons Attribution | Glenn Halvor Morka

Ullspinnedderkopper er en mellomstor familie med ca. 15 arter. De spinner et krusete nett som ser ut som ull. Mange av artene er vanskelige å skille fra hverandre, utenom én vannlevende art.

Ullspinnedderkopper Dictynidae O. Pickard-Cambridge, 1871
Creative Commons Attribution | Sandra Åström | Kjetil Åkra | Norsk institutt for naturforskning | Stiftelsen Midt-Troms Museum

I Norge finnes det kun én art av prikkete steinedderkopper.

Prikkete steinedderkopper Titanoecidae Lehtinen, 1967
Creative Commons Attribution | Sandra Åström | Kjetil Åkra | Norsk institutt for naturforskning | Stiftelsen Midt-Troms Museum
  • Creative Commons Attribution | Glenn Halvor Morka

Vinduedderkoppene er en liten familie der de fleste trives i menneskeskapte miljøer.

Vinduedderkopper Amaurobiidae Thorell, 1870
Creative Commons Attribution | Sandra Åström | Kjetil Åkra | Norsk institutt for naturforskning | Stiftelsen Midt-Troms Museum