Hoppekreps: Nitokra spinipes.

Nitokra spinipes er registrert få ganger fra Norge. Funnene er gjort både i små og store vannforekomster, oftest assosiert med et høyt saltinnhold.

Nitokra spinipes Boeck, 1864
Creative Commons Attribution | Inta Dimante-Deimantovica | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.