Berggråmose.

Berggråmose vokser helt eller delvis eksponert på klipper og blokker i grønne til olivengrønne matter. Bladene er gradvis avsmalnende mot en lang fargeløs hårspiss. Bladnerven er tydelig avgrenset og bred.

Berggråmose Racomitrium heterostichum (Hedw.) Brid.
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | Torbjørn Høitomt | John Gunnar Brynjulvsrud | NTNU Vitenskapsmuseet | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.